Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230613
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-13
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSFL94
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Avser nettoinkomst året före det att flyttningen ägde rum. Uppgifterna avser inrikes flyttning.
tabelluppgift
Nettoinkomsten är synonym med den disponibla inkomsten per person. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ.
Avser nettoinkomst året före det att flyttningen ägde rum.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering av flyttningen för de olika geografiska utskotten.
tabelluppgift
Summerad nettoinkomst (mnkr)
Visar nettoinkomsten summerat året före för samtliga personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i miljoner kronor.
Median (tkr)
Visar medianen året före för nettoinkomsten för de personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i tusentals kronor.
Antal personer
Visar antalet personer 16 år eller äldre med nettoinkomst året före som flyttat inom, till eller från området under året.
flyttningsrelation
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning inom det egna geografiska utskottsområdet.
Annan kommun
Avser inrikes flyttning över kommungräns.
Totalt
Avser all inrikes flyttning, inklusive den inom det egna geografiska utskottsormådet.
upplåtelseform
Totalt
För en mindre del av dem som flyttar saknas uppgift om upplåtelseform, dessa särredovisas inte men ingår i totalsumman för upplåtelseform.