Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvinnor som har fött barn under året efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230912
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSBF48
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Observera att uppgiften som redovisas avser antalet kvinnor bosatta i det geografiska utskottsområdet vid årets slut som har fött barn under året och inte antalet födda barn. Materialet har sekretessgranskats, uppgifter baserade på färre än tre (3) födda barn redovisas inte..
Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
Hela kommunen
Avser för hela kommunen flyttning över kommungräns, inte en summering för de olika geografiska utskotten.
tabelluppgift
Antal kvinnor som fött barn
Uppgifterna avser kvinnor som har fött ett eller flera barn under året och som var bosatta i det geografiska utskottsområdet vid årets slut.
Andel av dem som har fött barn, procent
Visar den procentuella åldersfördelningen för de kvinnor som har fött barn respektive år.
Andel som fött barn av samtliga kvinnor i åldersgruppen, procent
Visar hur hög andel av dem i området bosatta kvinnorna i respektive åldersgrupp som har fött barn under året.