Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2022-09-11 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 10687 Uppdaterad: 2022-09-27

  1. tid: 2022, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Totalt (106)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (15)


 2. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2018-09-09 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 8807 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2018, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Uppsamlingsdistrikt 3 (NO) (102)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Ogiltiga (12)


 3. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2014-09-14 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 8474 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2014, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Förtidsröster 3 (98)
  3. parti: M, C, Fp, KD, ..., Ogiltiga (12)


 4. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2010-09-19 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 8583 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2010, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Förtidsröster 3 (96)
  3. parti: M, C, Fp, KD, ..., Ogiltiga (14)


 5. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2006-09-17 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 6638 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2006, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Poströster 3 (94)
  3. parti: M, C, Fp, KD, ..., Ogiltiga (11)


 6. Valresultat i kommunfullmäktigevalet 2002-09-15 efter tid, valdistrikt och parti.

  Välj variabler: Storlek: 6609 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2002, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Poströster 3 (93)
  3. parti: M, C, Fp, KD, ..., Ogiltiga (11)


 7. Valresultat i kommunfullmäktigevalet efter valdistrikt, tid och parti.

  Välj variabler: Storlek: 115863 Uppdaterad: 2022-10-03

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Linköpings kommun (109)
  2. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (17)


 8. Valresultat (procent av giltiga röster) i kommunfullmäktigevalet efter valdistrikt, tid och parti.

  Välj variabler: Storlek: 109073 Uppdaterad: 2022-09-27

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (109)
  2. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Övriga (14)


 9. Valresultat (procent av giltiga röster) i riksdagsval efter valdistrikt, tid och parti.

  Välj variabler: Storlek: 39478 Uppdaterad: 2022-11-09

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Hela kommunen (107)
  2. tid: 1998, 2002, 2006, 2010, ..., 2022 (7)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Övriga (11)


 10. Valresultat i allmänna val efter tid, valdistrikt, typ och parti.

  Välj variabler: Storlek: 312367 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. tid: 1982, 1985, 1988, 1991, ..., 2022 (12)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Linköpings kommun (109)
  3. typ: Kommunfullmäktige, Regionen, Riksdagen, (3)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Antal röstberättigade (21)


 11. Procentuell fördelning av valresultat i allmänna val efter tid, valdistrikt, typ och parti.

  Välj variabler: Storlek: 341941 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. tid: 1982, 1985, 1988, 1991, ..., 2022 (12)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Linköpings kommun (109)
  3. typ: Kommunfullmäktige, Regionen, Riksdagen, (3)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Andel röstande (20)


 12. Valresultat i europaparlamentsvalet efter valdistrikt, tid och parti.

  Välj variabler: Storlek: 44564 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (109)
  2. tid: 1995, 1999, 2004, 2009, ..., 2024 (7)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (15)


 13. Valresultat (procent av giltiga röster) i europaparlamentsvalet efter valdistrikt, tid och parti.

  Välj variabler: Storlek: 44323 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Hela kommunen (109)
  2. tid: 1995, 1999, 2004, 2009, ..., 2024 (7)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Övriga (12)


 14. Valdeltagande i allmänna val i Linköpings kommun efter valdistrikt och tid/typ.

  Välj variabler: Storlek: 32635 Uppdaterad: 2024-06-25

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Hela kommunen (106)
  2. tid/typ: KF 70, KF 73, LF 73, RD 73, ..., EU 24 (54)


 15. Valdeltagande i allmänna val i Linköpings kommun efter valdistrikt, val och tid.

  Välj variabler: Storlek: 30307 Uppdaterad: 2024-03-13

  1. valdistrikt: Bankekind, Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (106)
  2. val: Kommunfullmäktigevalet, Regionvalet, Riksdagsvalet, (3)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)


 16. Kommunfullmäktigevalen efter valdistrikt, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 53423 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. valdistrikt: Bankekind (Bankekind), Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (109)
  2. tabelluppgift: Antal röstande, Antal röstberättigade, Antal röstberättigade utländska medborgare, Antal förstagångsväljare, Andel röstande (5)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)


 17. Information om de röstberättigade efter tid, valdistrikt, tabelluppgift och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 78492 Uppdaterad: 2023-04-28

  1. tid: 2010, 2014, 2018, 2022, (4)
  2. valdistrikt: Bankekind (Bankekind), Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (109)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Röstberättigade, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, Förstagångsväljare, ..., Ej röstande (15)


 18. Information om de röstberättigade vid EU-val efter tid, valdistrikt, tabelluppgift och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 148545 Uppdaterad: 2024-06-26

  1. tid: 1995, 1999, 2004, 2009, ..., 2024 (7)
  2. valdistrikt: Bankekind (Bankekind), Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (109)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Röstberättigade, Röstberättigade män, Röstberättigade kvinnor, Förstagångsväljare, ..., Ej röstande (18)


 19. Förtidsröster räknade i vallokal vid allmänna val efter tid, valdistrikt och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 18045 Uppdaterad: 2023-04-12

  1. tid: 2014, 2018, 2022, (3)
  2. valdistrikt: Bankekind (Bankekind), Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (106)
  3. tabellinnehåll: Antal förtidsröster, Antal röstberättigade, Antal röstande, Andel av röstberättigade, ..., Valdeltagande (6)


 20. Förtidsröster räknade i vallokal vid EU-val efter tid, valdistrikt och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 14072 Uppdaterad: 2024-06-26

  1. tid: 2019, 2024, (2)
  2. valdistrikt: Bankekind (Bankekind), Berga 1 (Ramshäll), Berga 2 (Berga NO), Berga 3 (Berga NV), ..., Hela kommunen (106)
  3. tabellinnehåll: Antal förtidsröster, Antal röstberättigade, Antal röstande, Andel av röstberättigade, ..., Valdeltagande (6)


 21. Folkomröstning om EMU 2003-09-14 efter tid, valdistrikt och antal.

  Välj variabler: Storlek: 4454 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2003, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Poströster 3 (93)
  3. antal: Ja, Nej, Blank, Ogiltiga, (4)


 22. Folkomröstning om EMU 2003-09-14 efter tid, valdistrikt och procent.

  Välj variabler: Storlek: 5112 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2003, (1)
  2. valdistrikt: Bankekind, Berga 1, Berga 2, Berga 3, ..., Hela kommunen (97)
  3. procent: Ja, Nej, Blank, (3)


 23. Valdeltagande efter tid, stadsdel och val.

  Välj variabler: Storlek: 7402 Uppdaterad: 2022-10-12

  1. tid: 2010, 2014, 2018, 2022, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. val: Kommunfullmäktigevalet, Regionvalet, Riksdagsvalet, (3)