Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Information om de röstberättigade efter tid, valdistrikt, tabelluppgift och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

valdistrikt

Totalt 109 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230428
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-28
Källa
Valmyndigheten. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL35
Fotnoter

Fotnoter

Samtliga uppgifter avser valet till Kommunfullmäktige, utom uppgiften om röstberättigade svenska medborgare bosatta utomlands som endast avser Riksdagsvalet.
Antalet valdistrikt i Linköpings kommun ökar successivt. Det beror på att folkmängden i kommunen ökar och det bör undvikas att det finns allt för många röstberättigade i respektive valdistrikt. Antalet valdistrikt vid de allmänna valen 2022 uppgår till 102 stycken.
Valkretsindelningen har förändrats vid några tillfällen under den redovisade perioden. Aggregering av valdistrikt till valkrets ska inte ska inte göras för procentuppgiften.
tabelluppgift
Procent
Avser procent av samtliga röstberättigade i Kommunfullmäktigevalet. Förutom uppgiften som rör svenska medborgare bosatta utomlands som avser andel av samtliga röstberättigade i Riksdagsvalet.
tabellinnehåll
Röstberättigade
Avser röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
Röstberättigade män
Avser röstberättigade män i valet till Kommunfullmäktige.
Röstberättigade kvinnor
Avser röstberättigade kvinnor i valet till Kommunfullmäktige.
Förstagångsväljare
Avser röstberättigade förstagångsväljare i valet till Kommunfullmäktige.
Förstagångsväljare män
Avser röstberättigade män som är förstagångsväljare i valet till Kommunfullmäktige. Uppgift om könsuppdelning av förstagångsväljare saknas för 2010.
Förstagångsväljare kvinnor
Avser röstberättigade kvinnor som är förstagångsväljare i valet till Kommunfullmäktige. Uppgift om könsuppdelning av förstagångsväljare saknas för 2010.
Röstberättigade utländska medborgare
Avser utländska medborgare som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
Röstberättigade svenska medborgare
Avser svenska medborgare som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
Utomlands bosatta röstberättigade svenska medborgare
Avser röstberättigade svenska medborgare som är bosatta utomlands i valet till Riksdagen.
18-29 år
Avser personer i åldern 18-29 år som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
30-49 år
Avser personer i åldern 30-49 år som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
50-64 år
Avser personer i åldern 50-64 år som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
65-w år
Avser personer som är 65 år eller äldre och som är röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
Antal/andel röstande
Visar antalet röstande respektive andelen röstande av de röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.
Ej röstande
Visar antalet röstberättigade personer som inte röstade i valet till Kommunfullmäktige respektive andelen ej röstande av de röstberättigade i valet till Kommunfullmäktige.