Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Valresultat i kommunfullmäktigevalet efter valdistrikt, tid och parti.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

valdistrikt

Totalt 109 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

parti

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221003
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-10-03
Källa
Valmyndigheten och SCB. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL02
Fotnoter

Fotnoter

Valdistriktsindelningen i kommunen förändras successivt i takt med att kommunens invånarantal ökar. Den redovisade indelningen i denna tabell är enligt indelningen för det senaste valet. Äldre valdistiktsindelningar har i görligaste mån översatts till den senaste indelningen.
tid
1991
Övriga partier 1991 avser till övervägande del Ny Demokrati med totalt 3 831 röster.
1994
Övriga partier 1994 avser till övervägande del Ny Demokrati med totalt 1 341 röster och Akademikerpartiet med totalt 1 291 röster.
parti
M
Moderaterna.
C
Centerpartiet.
L
Liberalerna. Avser folkpartiet till och med 2014.
KD
Kristdemokraterna. Avser Kristen Demokratisk Samling (KDS) till och med 1994.
S
Socialdemokraterna.
V
Vänsterpartiet. Avser Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) till och med 1988.
Mp
Miljöpartiet de gröna.
SD
Sverigedemokraterna.
SPI
SPI Välfärden. (Sveriges pensionärers intresseorganisation).
LKP
Linköpingspartiet.
Fi
Feminististiskt initiativ.
PP
Piratpartiet.
LL
Linköpingslistan.
Övriga
Övriga partier. Det varierar vilka partier som ingår bland dem som samredovisas under denna samlingsbeteckning.
Giltiga valsedlar
Visar antalet röstande med giltiga valsedalar.
Ogiltiga valsedlar
För samtliga redovisade år inklusive blanka röster. Från och med valet 2006 särredovisas blanka och ogiltiga röster i Valmyndighetens redovisning.
Totalt
Totalt antal röstande personer. Inkluderar både giltiga och ogiltiga valsedlar.