Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Information om de röstberättigade vid EU-val efter tid, valdistrikt, tabelluppgift och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

valdistrikt

Totalt 109 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230428
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-28
Källa
Valmyndigheten. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL45
Fotnoter

Fotnoter

Samtliga uppgifter avser valet till Europaparlamentet för valdistrikten i Linköpings kommun.
Antalet valdistrikt i Linköpings kommun ökar successivt. Det beror på att folkmängden i kommunen ökar och det bör undvikas att det finns allt för många röstberättigade i respektive valdistrikt. Antalet valdistrikt vid Europaparlamentsvalet 2019 uppgick till 99 stycken.
Valkretsindelningen har förändrats vid några tillfällen under den redovisade perioden. Aggregering av valdistrikt till valkrets ska inte ska inte göras för procentuppgiften.
tid
1995
Utlandssvenskar ej fördelade på valdistrikt 1995, utan de ingår endast i totalsumman.
tabelluppgift
Procent
Avser procent av samtliga röstberättigade i Kommunfullmäktigevalet. Förutom uppgiften som rör svenska medborgare bosatta utomlands som avser andel av samtliga röstberättigade i Riksdagsvalet.
tabellinnehåll
Röstberättigade
Avser röstberättigade i valet till Europaparlamentet.
Röstberättigade män
Avser röstberättigade män i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt, samt totaluppgift för 2004.
Röstberättigade kvinnor
Avser röstberättigade kvinnor i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt, samt totaluppgift för 2004.
Förstagångsväljare
Avser röstberättigade förstagångsväljare i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2014 och framåt.
Förstagångsväljare män
Avser röstberättigade män som är förstagångsväljare i valet till Europaparlamentet. Uppgift om könsuppdelning av förstagångsväljare saknas för valåren 1995, 1999, 2004 och 2009.
Förstagångsväljare kvinnor
Avser röstberättigade kvinnor som är förstagångsväljare i valet till Europaparlamentet. Uppgift om könsuppdelning av förstagångsväljare saknas för valåren 1995, 1999, 2004 och 2009.
Röstberättigade unionsmedborgare
Avser utländska EU-medborgare bosatta i Linköping som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2004 och framåt, samt totaluppgifter för 1995 och 1999.
Röstberättigade svenska medborgare
Avser svenska medborgare som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2004 och framåt, samt totaluppgifter för 1995 och 1999.
Utlandssvenskar
Avser utlandssvenskar som är röstberättigade i ett valdistrikt i Linköping i samband med valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns för valåren 2009 och 2014, samt en totaluppgift 1995.
18-29 år
Avser personer i åldern 18-29 år som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt.
30-49 år
Avser personer i åldern 30-49 år som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt.
50-64 år
Avser personer i åldern 50-64 år som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt.
65-w år
Avser personer som är 65 år eller äldre och som är röstberättigade i valet till Europaparlamentet. Uppgifter finns från 2009 och framåt.
Antal/andel röstande
Visar antalet röstande respektive andelen röstande av de röstberättigade i valet till Europaparlamentet.
Giltiga röster
Visar antalet giltiga röster i valet till Europaparlamentet respektive andelen giltiga röster av samtliga röster i valet till Europaparlamentet.
Blanka röster
Visar antalet blanka röster i valet till Europaparlamentet respektive andelen blanka röster av samtliga röster i valet till Europaparlamentet. I redovisningen för 1999 och 2009 ingår även ett mindre antal övriga ogiltiga röster.
Ogiltiga röster
Visar antalet ogiltiga röster i valet till Europaparlamentet respektive andelen ogiltiga röster av samtliga röster i valet till Europaparlamentet. Avser ogiltiga röster som inte är blankröster. Ogiltiga röster särredovisas i denna sammanställning inte för valåren 1999 och 2009. I vissa sammanställningar samredovisas blanka röster och övriga ogiltiga röster under benämningen ogiltiga röster.
Ej röstande
Visar antalet röstberättigade personer som inte röstade i valet till Europaparlamentet respektive andelen ej röstande av de röstberättigade i valet till Europaparlamentet.