Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kommunfullmäktigevalen efter valdistrikt, tabelluppgift och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

valdistrikt Markera minst ett värde

Totalt 109 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230428
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-28
Källa
Valmyndigheten och SCB. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL33
Fotnoter

Fotnoter

Antalet valdistrikt i Linköpings kommun ökar successivt. Det beror på att folkmängden i kommunen ökar och det bör undvikas att det finns allt för många röstberättigade i respektive valdistrikt. Antalet valdistrikt vid de allmänna valen 2022 uppgår till 102 stycken.
Valkretsindelningen har förändrats vid några tillfällen under den redovisade perioden. Aggregering av valdistrikt till valkrets ska inte ska inte göras för variabeln andel röstande.
tabelluppgift
Antal röstande
Visar antalet personer 18 år eller äldre som har deltagit i valet respektive år genom att rösta.
Antal röstberättigade utländska medborgare
Redovisas från och med 1976.
Antal förstagångsväljare
Redovisas från och med 2002.
Andel röstande
Visar andelen röstande av de röstberättigade i respektive valdistrikt.