Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av valresultat i allmänna val efter tid, valdistrikt, typ och parti.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

valdistrikt

Totalt 109 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

parti Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221109
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2022-11-11
Källa
Valmyndigheten och SCB. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL19
Fotnoter

Fotnoter

Valdistriktsindelningen i kommunen förändras successivt i takt med att kommunens invånarantal ökar. Den redovisade indelningen i denna tabell är enligt indelningen för det senaste valet. Äldre valdistiktsindelningar har i görligaste mån översatts till den senaste indelningen.
typ
Regionen
Avser valet till landstinget 1982-2018.
parti
M
Moderaterna.
C
Centerpartiet.
L
Liberalerna. Avser folkpartiet (Fp) från 1982 till och med 2014.
KD
Kristdemokraterna. Avser KDS från 1982 till och med 1994. 1985 hade KDS en valteknisk samverkan med Centerpariet i riksdagsvalet under beteckningen C. Endast ett mindre antal röster registrerades direkt på KDS.
S
Socialdemokraterna.
V
Vänsterpartiet. Avser VPK från 1982 till och med 1988.
Mp
Miljöpartiet de gröna.
SD
Sverigedemokraterna.
NyD
Ny Demokrati.
Fi
Feminististiskt initiativ.
PP
Piratpartiet.
MED
Medborgerlig Samling.
PNy
Partiet Nyans.
LL
Linköpingslistan.
Lokala 90-tal
Avser Akademikerpartiet i kommunfullmäktigevalet 1994, respektive Linköpingspartiet i kommunfullmäktigevalet 1998 och 2002, samt Vrinnevilistan i landsingsvalet (regionen) 2006 och 2010.
Övriga
Övriga partier. Det varierar vilka partier som ingår bland dem som samredovisas under denna samlingsbeteckning.
Giltiga valsedlar
Visar andelen röstande av samtliga röstande som har röstat med giltiga valsedlar.
Blanka valsedlar
Visar andelen röstande av samtliga röstande som har röstat blankt. Särredovisas från och med 2006. Ingår i uppgifterna för de ogiltiga valsedlarna 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1998 och 2002. Särredovisas dock även för kommunfullmäktigevalet 1994.
Ogiltiga valsedlar
Visar andelen röstande av samtliga röstande som har röstat med ogiltiga valsedlar. Inklusive blanka röster 1982-2002.
Andel röstande
Visar valdeltagandet, dvs. andelen röstande personer av samtliga röstberättigade. Inkluderar såväl giltiga, som blanka och ogiltiga valsedlar.