Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal öppet arbetslösa 18-64 år efter stadsdel, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 11374 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2022-03-31 (23)
  3. kategori: Totalt, Utrikes födda, (2)


 2. Andel öppet arbetslösa 18-64 år efter stadsdel, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 16462 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2022-03-31 (23)
  3. kategori: Totalt, Utrikes födda, (2)


 3. Öppet arbetslösa efter stadsdel, ålder, tid och enhet.

  Välj variabler: Storlek: 31688 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2022-03-31 (23)
  4. enhet: Antal, Procent, (2)


 4. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter stadsdel, ålder, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 33180 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2022-03-31 (23)
  4. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 5. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter stadsdel, ålder, tid, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 62580 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. tid: 2007-03-31, 2008-03-31, 2009-03-31, 2010-03-31, ..., 2022-03-31 (16)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 6. Andel öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter stadsdel, ålder, tid, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 117766 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. tid: 2007-03-31, 2008-03-31, 2009-03-31, 2010-03-31, ..., 2022-03-31 (16)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa - Födda i Sverige, Öppet arbetslösa - Utrikes födda, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (4)


 7. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter kön, stadsdel, tid, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 22278 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, (2)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 8. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter kön, stadsdel, tid, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 67552 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Samtliga, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Personer i program med aktivitetsstöd, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 9. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, kön, stadsdel, kategori och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 94583 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)
  5. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, Totalt 18-64 år (5)


 10. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, kön, stadsdel, kategori och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 77587 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)
  5. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, Totalt 18-64 år (5)


 11. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, utbildningsnivå, stadsdel, kategori och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 192864 Uppdaterad: 2022-09-09

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)
  5. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, Totalt 18-64 år (5)


 12. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, utbildningsnivå, stadsdel, kategori och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 153306 Uppdaterad: 2022-09-09

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)
  5. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, Totalt 18-64 år (5)


 13. Öppet arbetslösa efter ålder, stadsdel, tid och anmälningstidens längd.

  Välj variabler: Storlek: 27247 Uppdaterad: 2022-04-20

  1. ålder: 18-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  4. anmälningstidens längd: 0-3 månader, 4-6 månader, 7-12 månader, Mer än 12 månader, (4)


 14. Öppet arbetslösa efter kön, stadsdel, tid och anmälningstidens längd.

  Välj variabler: Storlek: 12889 Uppdaterad: 2022-08-17

  1. kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2022-03-31 (8)
  4. anmälningstidens längd: 0-3 månader, 4-6 månader, 7-12 månader, Mer än 12 månader, (4)


 15. Öppen arbetslöshet för befolkningen 18-64 år efter tid, stadsdel, kön, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 92518 Uppdaterad: 2022-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej varit öppet arbetslös, (3)


 16. Öppen arbetslöshet för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 21342 Uppdaterad: 2022-05-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej varit öppet arbetslös, (3)