Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter stadsdel, ålder, tid, kön och kategori.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200417
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-17
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
AL05
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. I samtliga områden med en eller två öppet arbetslösa inom någon kategori redovisas antingen siffran noll eller siffran tre.
kategori
Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd
Reglerna för vilka typer av åtgärder som ingår har förändrats över tiden.