Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter kön, stadsdel, tid, födelseland och kategori.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön

Totalt 2 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

födelseland

Totalt 2 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200417
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-17
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
AL08
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. I samtliga områden med en eller två öppet arbetslösa inom någon kategori redovisas antingen siffran noll eller siffran tre.
kategori
Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd
Reglerna för vilka typer av åtgärder som ingår har förändrats över tiden.