Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Andel öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter stadsdel, ålder, tid, kön och kategori.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200417
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-04-17
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
AL07
Fotnoter

Fotnoter

Observera att en del höga procentsiffror kan bero på att det är mycket få boende i en viss kategori och ålder i området.