Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Öppet arbetslösa efter stadsdel, ålder, tid och enhet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20170510
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
Antal:
antal
Procent:
procent
Skapad datum
2020-04-17
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
A03
Fotnoter

Fotnoter

Antalsuppgifterna är sekretessgranskade och för samtliga områden med en eller två arbetslösa personer redovisas noll respektive tre personer i denna tabell.