Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, utbildningsnivå, stadsdel, kategori och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

kategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230503
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-03
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
AL23
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. I samtliga områden med en eller två öppet arbetslösa inom någon kategori redovisas antingen talet noll eller talet tre.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial
Eftergymnasial utbildning kortare än tre (3) år.
Lång eftergymnasial
Eftergymnasial utbildning tre (3) år eller längre, inklusive forskarutbildning.