Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Pendling efter tid, område, riktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 13642 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 2. Pendling över kommungräns efter tid, område och riktning.

  Välj variabler: Storlek: 7560 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 26115 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma områdestyp, Pendlar annan områdestyp i kommunen, Bor och arbetar i samma kommun, ..., Pendlar totalt (6)


 4. Riktad pendling över kommungräns efter tid, riktning, kön, område och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 53038 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. riktning: Inpendling till området, Utpendling från området, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)


 5. Riktad pendling över kommungräns inom länet efter tid, riktning, kön, område och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 35811 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. riktning: Inpendling till området, Utpendling från området, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Totalt (14)


 6. Riktad pendling inom kommunen efter tid, utpendlingsområde, kön och inpendlingsområde.

  Välj variabler: Storlek: 20014 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. utpendlingsområde: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. inpendlingsområde: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 7. Riktad pendling inom kommunen efter tid, riktning, område och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 40016 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. riktning: Inpendling till området, Utpendling från området, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 8. Pendling efter tid, område, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 30054 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. riktning: Inpendling, Utpendling, Pendlingsnetto, (3)
  5. tabelluppgift: Bor och arbetar i egen områdestyp, Pendling annan områdestyp, Totalt bor och arbetar i Linköpings kommun, Pendling över kommungräns, Pendling totalt (5)


 9. Pendlingsandel efter tid, område, riktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 10656 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Andel inpendlare av dagbefolkningen, Andel utpendlare av nattbefolkningen, (2)
  4. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 10. Pendlingsavstånd efter tid, typ, pendlingsrelation, område, tabelluppgift, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 120124 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 11. Medelavstånd (km) mellan bostad och arbetsplats efter tid, typ, pendlingsrelation, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12292 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)