Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, område, typ, kön och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230818
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRP35
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Observera att delsummorna i detta fall inte riktigt överensstämmer med de siffror som respektive delområde bidrar med. Exempelvis ingår i delsumman för mindre tätorter och landsbygd även pendling som gått från mindre tätort till landsbygd eller i omvänd riktning. För redovisningen av respektive delområde ingår denna pendling i stället i den redovisade pendliingen till annan områdestyp.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
pendlingsinformation
Bor och arbetar i samma områdestyp
Notera att de som bor och arbetar i samma områdestyp även ingår i uppgiften som redovisas för dem som bor och arbetar i samma kommun.
Pendlar annan områdestyp i kommunen
Notera att de som pendlar till eller från annan områdestyp i kommunen även ingår i uppgiften som redovisas för dem som bor och arbetar i samma kommun.
Bor och arbetar i samma kommun
Notera att de som bor och arbetar i samma kommun även ingår i uppgifterna bor och arbetar i samma områdestyp och pendlar till eller från annan områdestyp i kommunen.
Pendlar annan kommun
Avser dem som pendlar till eller från någon annan kommun. Dvs. pendling över kommungräns.
Pendlar totalt
Inkluderar både pendling över kommungräns och pendling i relation till andra områdestyper. Personer som bor och arbetar i samma områdestyp ingår inte (dvs. personer som exempelvis pendlar mellan två tätorter som tillhör samma områdestyp ingår inte).