Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling efter tid, område, kön, riktning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230818
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRP48
Databas
Östgötadatabasen [PE35]
Fotnoter

Fotnoter

Observera att delsummorna i detta fall inte riktigt överensstämmer med de siffror som respektive delområde bidrar med. Exempelvis ingår i delsumman för mindre tätorter och landsbygd även pendling som gått från mindre tätort till landsbygd eller i omvänd riktning. För redovisningen av respektive delområde ingår denna pendling i stället i den redovisade pendliingen till annan områdestyp.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabelluppgift
Bor och arbetar i egen områdestyp
Visar antalet förvärvsarbetande personer som både bor och arbetar inom samma områdestyp.
Pendling annan områdestyp
Summerad pendling till eller från andra områdestyper inom Linköpings kommun. Exklusive ospecificerad eller växlande arbetsplats.
Totalt bor och arbetar i Linköpings kommun
Totalt antal förvärvsarbetande personer som både bor och arbetar i Linköpings kommun. Inklusive ospecificerad eller växlande arbetsplats.
Pendling över kommungräns
Summerad pendling över kommungräns, dvs. pendling till eller från andra kommuner både inom och utom Östergötlands län.
Pendling totalt
Summerad pendling till eller från andra områdestyper i kommunen samt till eller från en annan kommun. Inklusive ospecificerad eller växlande arbetsplats.