Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad pendling över kommungräns efter tid, riktning, kön, område och relationslän.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

relationslän

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230817
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRP40
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser pendling över kommungräns. Pendling mellan olika områden inom Linköpings kommun ingår inte.
Materialet har sekretssgranskats, låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal.
riktning
Inpendling till området
Avser personer som har sin arbetsplats inom området och samtidigt har sin bostad i en annan kommun och därmed pendlar in över kommungräns för att förvärvsarbeta.
Utpendling från området
Avser personer som har sin bostad inom området och samtidigt har sin arbetsplats i en annan kommun och därmed pendlar ut över kommungräns för att förvärvsarbeta.
Nettopendling
Visar på skillnaden mellan in- och utpendling.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
relationslän
Östergötlands län
Avser pendling i relation till andra kommuner i Östergötlands län. Pendling inom Linköpings kommun ingår inte.