Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medelavstånd (km) mellan bostad och arbetsplats efter tid, typ, pendlingsrelation, område och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

pendlingsrelation

Totalt 4 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRPT58
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar genomsnittliigt avstånd i kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen för förvärvsarbetande. Avståndet är mätt fågelvägen. Beräkningarna har gjorts utifrån samtliga sysselsatta personer med koordinater till både bostad och arbetsplats.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
pendlingsrelation
Inom kommunen
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för samtliga personer som både bor och förvärvsarbetar inom det geografiska området Linköpings kommun..
Annan kommun i länet
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för dem som arbetspendlar över kommungräns till en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Visar genomsnittligt avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för dem som arbetspendlar över kommungräns till en kommun i ett annat län än Östergötland.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.