Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4841 Uppdaterad: 2020-10-20

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12348 Uppdaterad: 2020-10-20

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 20181 Uppdaterad: 2020-10-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 4. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 23083 Uppdaterad: 2020-10-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 5. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 22726 Uppdaterad: 2020-10-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. referenspersonens ålder: 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 65 år eller äldre (10)


 6. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 14861 Uppdaterad: 2020-11-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 7. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 16978 Uppdaterad: 2020-11-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 8. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 40791 Uppdaterad: 2020-10-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstintervall: 1-99 tkr, 100-149 tkr, 150-199 tkr, 200-249 tkr, ..., Totalt (24)


 9. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 16696 Uppdaterad: 2020-10-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Totalt (7)


 10. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 20973 Uppdaterad: 2020-10-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 11. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8780 Uppdaterad: 2020-10-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 12. Förvärvsinkomst 16-w år efter tid, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15527 Uppdaterad: 2021-02-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Förvärvsinkomst efter tid, kön, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 81838 Uppdaterad: 2020-11-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-59 år (15)


 14. Förvärvsinkomst (20-64 år) för förvärvsarbetande efter tid, område, typ, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 14641 Uppdaterad: 2020-12-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 15. Förvärvsinkomst (16-w år) för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 27044 Uppdaterad: 2021-02-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 10005 Uppdaterad: 2020-10-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 17. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 13637 Uppdaterad: 2020-10-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 18. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 39744 Uppdaterad: 2020-10-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 19. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 26587 Uppdaterad: 2020-10-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 20. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 39222 Uppdaterad: 2020-10-23

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)