Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5947 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17122 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 31665 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 4. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 36378 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 5. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 32579 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. referenspersonens ålder: 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 65 år eller äldre (10)


 6. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 22737 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 7. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 26133 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 8. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 59549 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstintervall: 1-99 tkr, 100-149 tkr, 150-199 tkr, 200-249 tkr, ..., Totalt (24)


 9. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 23029 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Totalt (7)


 10. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 28510 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 11. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12567 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 12. Förvärvsinkomst 16-w år efter tid, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22744 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Förvärvsinkomst efter tid, kön, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 93205 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-59 år (15)


 14. Förvärvsinkomst efter tid, ålder, kön, område, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 67778 Uppdaterad: 2022-05-13

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  7. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 15. Förvärvsinkomst (20-64 år) för förvärvsarbetande efter tid, område, typ, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 21770 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Förvärvsinkomst (20-64 år) för förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, område, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 67733 Uppdaterad: 2022-05-13

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  7. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 17. Förvärvsinkomst (16-w år) för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 40950 Uppdaterad: 2022-05-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 18. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön, utbildningsinriktning, tabelluppgift, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2562491 Uppdaterad: 2022-05-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (21)
  6. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  7. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  8. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)


 19. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning efter tid, typ, område, detaljerad utbildningsinriktning, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 561720 Uppdaterad: 2022-05-16

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)


 20. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7367 Uppdaterad: 2022-04-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 21. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 25467 Uppdaterad: 2022-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)


 22. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 25384 Uppdaterad: 2022-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)


 23. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, grupperad näringsgren och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 66336 Uppdaterad: 2022-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)


 24. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13360 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 25. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 18721 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 26. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 57227 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 27. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 37699 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 28. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 56521 Uppdaterad: 2022-04-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 29. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, område, tabelluppgift, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 11681 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Totalt har fått ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt (5)


 30. Ekonomiskt bistånd efter tid, område, tabelluppgift, ålder, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 29142 Uppdaterad: 2022-05-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  5. tabellinnehåll: Har fått ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)