Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6477 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 2. Disponibel inkomst efter hushållstyp, område, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 19479 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 39446 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 4. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 45519 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 5. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 37476 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. referenspersonens ålder: 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 65 år eller äldre (10)


 6. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 26643 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 7. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 30665 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 8. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 68916 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstintervall: 1-99 tkr, 100-149 tkr, 150-199 tkr, 200-249 tkr, ..., Totalt (24)


 9. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 26167 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Totalt (7)


 10. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 32269 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 11. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13172 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 12. Förvärvsinkomst 16-w år efter tid, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 23922 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Förvärvsinkomst efter tid, kön, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 98870 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-59 år (15)


 14. Förvärvsinkomst efter tid, ålder, kön, område, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 78315 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  7. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 15. Förvärvsinkomst (20-64 år) för förvärvsarbetande efter tid, område, typ, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22929 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 16. Förvärvsinkomst (20-64 år) för förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, område, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 78283 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  7. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 17. Förvärvsinkomst (16-w år) för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 43250 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 18. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön, utbildningsinriktning, tabelluppgift, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2986265 Uppdaterad: 2023-08-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (21)
  6. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  7. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  8. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)


 19. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning efter tid, typ, område, detaljerad utbildningsinriktning, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 670921 Uppdaterad: 2023-08-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (7)


 20. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7977 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 21. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 28876 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)


 22. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 28771 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)


 23. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, grupperad näringsgren och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 76164 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar inom samma omådestyp, Pendlar annan del av kommunen, Ospecifiserad del inom kommunen, Totalt inom kommunen, ..., Totalt (6)