Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst 16-w år efter tid, område, inkomstgrupp, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

område

Totalt 10 Valda

Sök

inkomstgrupp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRI71
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa, pension och lön.
Inkomstuppgifterna avser samtliga personer bosatta i området som hade en sammanräknad förvärvsinkomst under kalenderåret respektive personer som hade deklarationsplikt för året.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
inkomstgrupp
Samtliga personer med förvärvsinkomst
Uppgifterna avser samtliga personer 16 år eller äldre som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än noll.
Samtliga personer med deklarationsplikt
Uppgifterna avser samtliga personer 16 år eller äldre som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än det värde som fastställts gällande deklarationsplikt i Sverige. Beloppet för deklarationsplikt varierar år för år. Under hela den redovisade perioden har detta värde motsvarat 42,3 procent av det fastställda prisbasbeloppet för inkomståret.
tabelluppgift
Andel (%) av männens nivå
Visar kvinnors respektive hela befolkningens förvärvsinkomst som andel av mäns förvärvsinkomst.