Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

sektor

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SURAI24
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna redovisas som miljoner kronor och avser den summerade arbetsinkomsten för förvärvsarbetande personer 16 år eller äldre. Beloppet påverkas både av antalet förvärvsarbetande personer i respektive område som bidrar till den totala summan och nivån på den arbetsinkomst som respektive person individuellt bidrar med.
område
De grupperade delsummorna avser för respektive område en summering av de geografiska delar som ingår i det grupperade området. Det innebär exempelvis att de som bor i en mindre tätort och arbetar inom ett landsbygdsområde även redovisas i kategorin annan del av kommunen när dessa båda delar slås ihop.
typ
Nattbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med bostad i området oavsett var de har sin arbetsplats.
Dagbefolkning
Avser förvärvsarbetande personer med arbetsplats i området oavsett var de har sin bostad.
Nettoskillnad
Nettoskillnaden visar hur stor skillnad det är mellan den summerade intjänade arbetsinkomsten för dem som bor och betalar skatt i området (nattbefolkningen) och dem som arbetar i området (dagbefolkningen). Om nettot visar på ett minus genererar området en större summerad arbetsinkomst än det belopp som invånarna i området betalar skatt på.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
pendlingsinformation
Bor och arbetar inom samma omådestyp
Arbetsinkomst för personer som både bor och förvärvsarbetander inom samma områdestyp.
Pendlar annan del av kommunen
Arbetspendlar till eller från en annan områdestyp inom kommunen för att förvärvsarbeta.
Ospecifiserad del inom kommunen
Avser förvärvsarbetande med växlande eller ospecifiserad arbetsplats inom kommunen.
Totalt inom kommunen
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i någon del av Linköpings kommun.
Pendlar över kommungräns
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i en annan kommun.