Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön, utbildningsinriktning, tabelluppgift, utbildningsnivå och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsinriktning

Totalt 21 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230828
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRI81
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer i åldern 16-74 år.
Materialet har sekretessgranskats, endast uppgifter som baseras på minst fem (5) personer redovisas.
utbildningsinriktning
Anger inom vilket huvudsakligt ämne/område respektive individs högsta utbildning är inriktad mot.
utbildningsnivå
Anger den formella nivån på respektive individs högsta utbildning.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
utbildningsnivå
Lång eftergymnasial
Inklusive forskarutbildning.
Totalt
Inklusive uppgift saknas för utbildningsnivå, vilket inte särredovisas i tabellen.
ålder
Totalt
Totalt för personer i åldern 16-74 år.