Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 11309 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning från annan kommun, ..., Befolkningsförändring (9)


 2. Flyttning efter tid, område, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 16845 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Summa över kommungräns (5)


 3. Flyttning efter tid, område, tabelluppgift, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 18106 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Flyttning efter tid, område, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 28368 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, (2)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 5. Flyttning efter tid, område, riktning, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 40380 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Summa över kommungräns (5)
  5. byggnadsperiod: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 6. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, riktning, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 17510 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Inrikes flyttning totalt, (3)


 7. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, riktning, område, födelseland och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 17104 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Inrikes flyttning totalt, (3)


 8. Riktad inrikes flyttning över kommungräns efter tid, riktning, kön, område och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 85427 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (22)


 9. Riktad inrikes flyttning över kommungräns efter tid, riktning, födelseland, område och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 87688 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (22)


 10. Riktad inrikes flyttning inom länet över kommungräns efter tid, riktning, område och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 21752 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 11. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utflyttningsområde och inflyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7627 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. utflyttningsområde: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. inflyttningsområde: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 12. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, riktning, område och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 60803 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. riktning: Inflyttning till området, Utflyttning från området, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 13. Flyttning inom kommunen efter tid, område, tabelluppgift och riktning.

  Välj variabler: Storlek: 5528 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Inom egen områdestyp, Flyttning annan områdestyp, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)


 14. Inrikes flyttning efter tid, riktning, upplåtelseform, område, upplåtelseform flyttningsrelation och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 61568 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  5. upplåtelseform flyttningsrelation: Äganderätt relation, Bostadsrätt relation, Hyresrätt relation, Totalt relation, (4)
  6. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Totalt, (4)


 15. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, område, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 34285 Uppdaterad: 2023-08-22

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Summerad förvärvsinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 16. Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, område, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 25930 Uppdaterad: 2023-08-22

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Summerad förvärvsinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 17. Flyttningsavstånd (km) inom kommunen efter tid, upplåtelseform, område, upplåtelseform flyttningsrelation, flyttningsriktning och områdesrelation.

  Välj variabler: Storlek: 152769 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform flyttningsrelation: Äganderätt relation, Bostadsrätt relation, Hyresrätt relation, Okänd relation, Totalt relation (5)
  5. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  6. områdesrelation: Relation staden, Relation större tätort, Relation mindre tätort, Relation landsbygd, ..., Relation samtliga tätorter (10)


 18. Ackumulerad flyttning efter tid, riktning, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15184 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Summa all flyttning (6)


 19. Ackumulerad inrikes flyttning över kommungräns efter tid, riktning, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 20297 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Inrikes flyttning totalt, (3)


 20. Grupperad summerad flyttning efter tidsperiod, område, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6428 Uppdaterad: 2023-08-23

  1. tidsperiod: 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Summa över kommungräns (5)


 21. Grupperad summerad nettoförändring efter tidsperiod, område, tabelluppgift och typ av befolkningsförändring.

  Välj variabler: Storlek: 6290 Uppdaterad: 2023-08-23

  1. tidsperiod: 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020, (4)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ av befolkningsförändring: Födelseöverskott, Flyttningsnetto över kommungräns, Flyttningsnetto inom kommunen, Flyttningsnetto totalt, Befolkningsförändring (5)


 22. Kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 68902 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 23. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 98198 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 24. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 30478 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 25. Kvarboende efter tid, tabelluppgift, område, upplåtelseform, bostadsarea och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 125269 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. tabelluppgift: Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)
  6. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 26. Kvarboende efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 33642 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 27. Kvarboende efter tid, hushållsstorlek, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 48501 Uppdaterad: 2023-08-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 28. Procentuell andel kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 86879 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 29. Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 141806 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 30. Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 34873 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer totalt, Personer 1 år eller äldre, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 31. Procentuell andel kvarboende efter tid, tabelluppgift, område, upplåtelseform, bostadsarea och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 179214 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. tabelluppgift: Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)
  6. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 32. Procentuell andel kvarboende efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 34359 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer, Personer äldre än 1 år, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 33. Procentuell andel kvarboende efter tid, hushållsstorlek, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 58867 Uppdaterad: 2023-08-20

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer, Personer äldre än 1 år, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 34. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15114 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 35. Döda efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8259 Uppdaterad: 2023-08-15

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-64 år, 65-74 år, 75-84 år, 85-94 år, ..., Totalt (6)