Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 10466 Uppdaterad: 2021-04-15

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning från annan kommun, ..., Befolkningsförändring (9)


 2. Flyttning efter tid, område, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15443 Uppdaterad: 2021-04-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2020 (20)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Summa över kommungräns (5)


 3. Flyttning efter tid, område, tabelluppgift, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15700 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Flyttning efter tid, område, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 24394 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, (2)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 5. Flyttning efter tid, område, riktning, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 25881 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Summa över kommungräns (5)
  5. byggnadsperiod: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 6. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utflyttningsområde och inflyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 6729 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. utflyttningsområde: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. inflyttningsområde: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 7. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, riktning, område och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 32729 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. riktning: Inflyttning till området, Utflyttning från området, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)


 8. Flyttning inom kommunen efter tid, område, tabelluppgift och riktning.

  Välj variabler: Storlek: 4949 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Inom egen områdestyp, Flyttning annan områdestyp, (2)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)


 9. Kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 47056 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 10. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 66740 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 11. Kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 21762 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 12. Kvarboende efter tid, tabelluppgift, område, upplåtelseform, bostadsarea och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 84700 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. tabelluppgift: Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)
  6. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 13. Kvarboende efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 24027 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 14. Kvarboende efter tid, hushållsstorlek, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 33439 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer totalt, Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 15. Procentuell andel kvarboende efter tid, kön, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 59052 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 16. Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 95708 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år, ..., Totalt (14)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 17. Procentuell andel kvarboende efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 24590 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer totalt, Personer 1 år eller äldre, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 18. Procentuell andel kvarboende efter tid, tabelluppgift, område, upplåtelseform, bostadsarea och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 121033 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. tabelluppgift: Antal personer 1 år eller äldre, Antal hushåll, (2)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)
  6. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 19. Procentuell andel kvarboende efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 24262 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer, Personer äldre än 1 år, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 20. Procentuell andel kvarboende efter tid, hushållsstorlek, område, tabelluppgift och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 40512 Uppdaterad: 2021-04-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, (4)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Personer, Personer äldre än 1 år, Hushåll, (3)
  5. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 21. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 13305 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 22. Döda efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7083 Uppdaterad: 2021-06-07

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-64 år, 65-74 år, 75-84 år, 85-94 år, ..., Totalt (6)