Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, område, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230822
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-22
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRBF35
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser sammanräknad förvärvsinkomst året före det att flyttningen ägde
rum. Även flyttning inom det egna området ingår i uppgifterna.
tabelluppgift
I sammanräknad förvärvsinkomst inkluderas löneinkomst från både anställning och företagande, samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte. Avser sammanräknad förvärvsinkomst året före det att flyttningen ägde rum.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabelluppgift
Summerad förvärvsinkomst (mnkr)
Visar den sammanräknade förvärvsinkomsten summerat året före för samtliga personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i miljoner kronor.
Median (tkr)
Visar medianen året före för den sammanräknade förvärvsinkomsten för de personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i tusentals kronor.
Antal personer
Visar antalet personer 16 år eller äldre med sammanräknad förvärvsinkomst året före som flyttat inom, till eller från området under året.
flyttningsrelation
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning inom det egna området.
Annan kommun
Avser inrikes flyttning över kommungräns.
Totalt
Avser all inrikes flyttning, inklusive flyttning inom det egna området.
upplåtelseform
Totalt
För en mindre del av dem som flyttar saknas uppgift om upplåtelseform, dessa särredovisas inte men ingår i totalsumman för upplåtelseform.