Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inrikes flyttning efter tid, riktning, upplåtelseform, område, upplåtelseform flyttningsrelation och flyttningsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

upplåtelseform flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRBF18
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretesgranskars, tal lägre än fyra redovisas inte.
upplåtelseform
Avser upplåtelseform i det valda geografiska området.
upplåtelseform flyttningsrelation
Avser upplåtelseform i den kommun dit flyttningen har skett till eller ifrån..
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
upplåtelseform flyttningsrelation
Totalt relation
I summan totalt relation ingår även ett mindre antal flyttningar till eller från okänd upplåtelseform som inte särredovisas.
flyttningsrelation
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning mellan statsdelar/tätorter inom respektive grupp.
Annan kommun i länet
Avser andra kommuner än Linköpings kommun i Östergötlands län.
Annat län
Avser kommuner i andra län än Östergötlands län.