Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Grupperad summerad flyttning efter tidsperiod, område, riktning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tidsperiod Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230823
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-23
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRBF48
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar det summerade antalet personer som har flyttat till eller från området under olika grupperade femårsperioder.
Avser summerad flyttning under femårsperioder för områdena i förhållande till olika relationsområden. Tabellen uppdateras vart femte år.
tidsperiod
Redovisning i femårsperioder.
tabelluppgift
Visar den totala flyttningen under en femårsperiod.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabelluppgift
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning mellan statsdelar/tätorter inom respektive grupp.
Summa över kommungräns
Summerad flyttning över kommungräns, dvs. flyttning från andra kommuner både inom och utom Östergötlands län, samt från andra länder.