Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttningsavstånd (km) inom kommunen efter tid, upplåtelseform, område, upplåtelseform flyttningsrelation, flyttningsriktning och områdesrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

upplåtelseform flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

områdesrelation Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230821
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Beräkning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRBF38
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretesgranskars, beräkningar baserade på färre än fyra personer redovisas inte.
upplåtelseform
Avser upplåtelseform i det valda geografiska området.
område
Avser det valda geografiska området.
upplåtelseform flyttningsrelation
Avser upplåtelseform dit flyttningen har skett till eller ifrån.
områdesrelation
Avser det område dit flyttningen har skett till eller ifrån.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
områdesrelation
Relation staden
Avser tätorten Linköping.
Relation större tätort
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Relation mindre tätort
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Relation landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografisk relation
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Relation mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Relation omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Relation övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Relation samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.