Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och bakgrund.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

gränsområde Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231009
Enhet
antal
Skapad datum
2023-10-09
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GK01
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

gränsområde
Uppgifterna för respektive område avser den nämnda tätorten inkluderande den närmast omgivande landsbygden. i en del fall som exempelvis Vikingstad inkluderas flera tätorter med omgivande landsbygd, i det nämnda fallet inkluderas vid sidan om Vikingstad även Västerlösa, Rappestad, Sjögestad och Nykil.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Svensk bakgrund
Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige där båda eller minst en av föräldrarna är födda i Sverige.