Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, gränsområde, kön och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

gränsområde Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200330
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-30
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
GK01
Fotnoter

Fotnoter

gränsområde
Uppgifterna för respektive område avser den nämnda tätorten inkluderande den närmast omgivande landsbygden. i en del fall som exempelvis Vikingstad inkluderas flera tätorter med omgivande landsbygd, i det nämnda fallet inkluderas vid sidan om Vikingstad även Västerlösa, Rappestad, Sjögestad och Nykil.