Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, gränsområde och inkomstintervall.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

gränsområde Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

inkomstintervall

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231010
Enhet
antal
Skapad datum
2023-10-10
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
INK65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser hushåll med referensperson 20 år eller äldre.
gränsområde
Uppgifterna för respektive område avser den nämnda tätorten inkluderande den närmast omgivande landsbygden. i en del fall som exempelvis Vikingstad inkluderas flera tätorter med omgivande landsbygd, i det nämnda fallet inkluderas vid sidan om Vikingstad även Västerlösa, Rappestad, Sjögestad och Nykil.
inkomstintervall
Inkomstintervallen utgår från fördelningen i deciler i Östergötlands län respektive år. Skalan är relativ. I takt med att inkomsterna ökar förändras också klassgränserna. 0-10 procent innehåller med andra ord de hushåll i länet som har de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna och 90-100 procent de hushåll som har de 10 procent högsta disponibla inkomsterna i länet.