Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Färdigställda respektive rivna lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 9536 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. tid: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2020 (72)
  2. tabelluppgift: Påbörjade bostäder, Nybyggda bostäder, Ombyggda bostäder, Rivna bostäder, Nettotillskott av bostäder (5)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Småhus, Totalt, (4)


 2. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 2278 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 3. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 2678 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020 (30)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Totalt, (4)


 4. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 3686 Uppdaterad: 2021-05-10

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020 (30)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)
  3. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (7)


 5. Antal lägenheter efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 3762 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4983 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på upplåtelseform, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)


 7. Antal lägenheter efter tid, byggnadsår och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 3768 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 8. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 5802 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på byggnadsår, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 9. Antal lägenheter efter tid och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 2455 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 1960, 1965, 1970, 1975, ..., 2020 (18)
  2. byggnadsår: Totalt, -1930, 1931-1940, 1941-1950, ..., Uppgift saknas (12)


 10. Antal lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 5600 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 1960, 1965, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)


 11. Antal lägenheter efter tid, bostadsarea och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4342 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 12. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, bostadsarea, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 6914 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på bostadsarea, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 13. Bostäder i flerbostadshus efter tid, lägenhetsstorlek och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 3734 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (9)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)


 14. Procentuell fördelning av bostäder i flerbostadshus efter tid, lägenhetsstorlek och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 3873 Uppdaterad: 2021-04-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (9)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)