Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Färdigställda respektive rivna lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 10785 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 1940, 1941, 1942, 1943, ..., 2022 (83)
  2. tabelluppgift: Påbörjade bostäder, Nybyggda bostäder, Ombyggda bostäder, Rivna bostäder, Nettotillskott av bostäder (5)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Småhus, Totalt, (4)


 2. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 2366 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2022 (52)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 3. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 2829 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Totalt, (4)


 4. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 4192 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2022 (32)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)
  3. lägenhetsstorlek: 1 rum och kokvrå, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 5. Preliminära uppgifter om nybyggnation efter tid, tabelluppgift, tabellinnehåll och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 9072 Uppdaterad: 2024-02-29

  1. tid: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4 (96)
  2. tabelluppgift: Per kvartal, Årstakt, (2)
  3. tabellinnehåll: Påbörjade bostäder, Nybyggda bostäder, (2)
  4. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 6. Antal lägenheter efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4078 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 7. Antal lägenheter efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8007 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 8. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 5552 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på upplåtelseform, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)


 9. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 12158 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på upplåtelseform, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)


 10. Antal lägenheter efter tid, byggnadsår och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4524 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 11. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 7205 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på byggnadsår, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 12. Antal lägenheter efter tid och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 2773 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 1960, 1965, 1970, 1975, ..., 2022 (20)
  2. byggnadsår: Totalt, -1930, 1931-1940, 1941-1950, ..., Uppgift saknas (13)


 13. Antal lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 6644 Uppdaterad: 2023-10-10

  1. tid: 1960, 1965, 1970, 1971, ..., 2022 (55)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, ..., Summa flerbostadshus (6)


 14. Antal lägenheter efter tid, bostadsarea och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 5176 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 15. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, bostadsarea, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 8594 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på bostadsarea, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 16. Bostäder i flerbostadshus efter tid, lägenhetsstorlek och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4260 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (9)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)


 17. Procentuell fördelning av bostäder i flerbostadshus efter tid, lägenhetsstorlek och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4398 Uppdaterad: 2023-05-16

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (9)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)