Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök

hustyp

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240419
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-19
Källa
SCB och Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BO49
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är exklusive renodlade studenthem i korridorer till och med 2008. Specialbostäder och övriga hus särredovisas från och med år 2013. Ingår innan dess i redovisningen av flerbostadshus. Uppgifterna 1960-1970 avser Linköpings kommunblock. Därefter Linköpings kommun.
hustyp
Flerbostadshus
Inklusive specialbostäder och övriga hus till och med 2012.
Specialbostäder
Särredovisning av specialbostäder från och med 2013. Ingår i redovisningen av flerbostadshus till och med 2012.
Övriga hus
Särredovisning av övriga hus från och med 2013. Ingår i redovisningen av flerbostadshus till och med 2012.
Summa flerbostadshus
Summan av flerbostadshus, specialbostäder och övriga hus.