Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Preliminära uppgifter om nybyggnation efter tid, tabelluppgift, tabellinnehåll och hustyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 97 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240524
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-24
Källa
SCB och Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BQ17
Databas
SSD / BO0101A4
Fotnoter

Fotnoter

Redovisar preliminära uppgifter om den nybyggnation i kommunen som registrerats under respektive kvartal. Tidigare redovisade uppgifter bakåt i tiden revideras successivt när definitiva uppgifter finns tillgängliga.
Uppgifterna avser nybyggnation i nybyggda hus. Tillkommande bostäder genom ombyggnation ingår inte.
tabelluppgift
Per kvartal
Visar antalet påbörjade respektive färdigställda bostäder respektive kvartal.
Årstakt
Visar löpande per kvartal antalet påbörjade respektive färdigställda bostäder under det senaste året, dvs. under de fyra senaste kvartalen.
hustyp
Flerbostadshus
I flerbostadshus inkluderas i denna tabell både specialbostäder och studentbostäder.