Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Färdigställda respektive rivna lägenheter efter tid, tabelluppgift och hustyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

hustyp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240515
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-15
Källa
SCB och Linköpings kommun. Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BO08
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna till och med 1952 avser dåvarande Linköpings stad. Från 1953 och framåt avser uppgifterna nuvarande administrativa område för Linköpings kommun.
hustyp
För perioden 1940-1948 har samtliga inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggda hus kategoriserats som flerbostadshus.
tabelluppgift
Påbörjade bostäder
En bostadslägenhet anses vara påbörjad den månad då de egentliga byggarbetena påbörjas, dvs. då gjutning av källargolv eller bottenplatta för källarlösa hus påbörjas. I denna tabell redovisas uppgifter från och med 1971. För perioden 1990-1996 saknas uppgift om hustyp.
Nybyggda bostäder
Avser inflyttningsfärdiga lägenheter i nyproducerade hus.
Ombyggda bostäder
Visar nettoförändring av antalet lägenheter före respektive efter ombyggnation, vilket innebär att även negativa värden kan förekomma. Redovisas genomgående som flerbostadshus. Uppgifter redovisas från 1980 och framåt.
Rivna bostäder
För perioden 1949 till 1968 saknas uppgift om hustyp för de rivna bostäderna. De har genomgående placerats in som flerbostadshus.
Nettotillskott av bostäder
Visar det totala tillskottet av nya bostäder för respektive år. Det har beräknats genom att nybyggda och ombyggda lägenheter har lagts till i bostadsbeståndet, medan rivna lägenheter har tagits bort.
hustyp
Flerbostadshus
Avser bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter.
Specialbostäder
Avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.
Småhus
Avses i regel en- och tvåfamiljshus, samt rad-, par- eller kedjehus.