Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal lägenheter efter tid, bostadsarea och hustyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

bostadsarea

Totalt 21 Valda

Sök

hustyp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240419
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-19
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BO50
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Observera att specialbostäder inte ingår i uppgifterna.
hustyp
Observera att uppgiften är exklusive specialbostäder.
hustyp
Småhus
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus
Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.