Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder i flerbostadshus efter stadsdel, tid, hustyp och lägenhetstyp.

  Välj variabler: Storlek: 30023 Uppdaterad: 2023-11-20

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (3)
  4. lägenhetstyp: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 2. Bostäder efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 20213 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)


 3. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 35326 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 4. Procentuell fördelning av bostäder efter stadsdel, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 16416 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 5. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 65686 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 6. Procentuell fördelning av bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 101339 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 7. Bostäder efter hustyp, stadsdel, tid och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 128368 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 8. Procentuell fördelning av bostäder efter hustyp, stadsdel, tid och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 158623 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 9. Bostäder efter tid, hustyp, stadsdel och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 62122 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 10. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, hustyp, stadsdel och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 78382 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 11. Bostäder efter stadsdel, tid, hustyp och lägenhetstyp.

  Välj variabler: Storlek: 35367 Uppdaterad: 2020-05-28

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Bankekind (68)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2015 (15)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, (2)
  4. lägenhetstyp: -1 rum o kök, 2 rum o kök, 3 rum o kök, 4 rum o kök, ..., Uppgift saknas (6)


 12. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, stadsdel och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 13374 Uppdaterad: 2023-11-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)


 13. Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter stadsdel, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 35566 Uppdaterad: 2023-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Totalt, (4)


 14. Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 23851 Uppdaterad: 2023-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2022 (74)


 15. Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter stadsdel, tid och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 14640 Uppdaterad: 2023-05-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  3. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)


 16. Antal fritidshus efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4379 Uppdaterad: 2023-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2010, 2017, 2020, 2021, 2022 (5)