Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostäder i flerbostadshus efter stadsdel, tid, hustyp och lägenhetstyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

hustyp

Totalt 3 Valda

Sök

lägenhetstyp

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200528
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-28
Källa
Källa: SCB Uppdaterad och sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
BO11
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror.
Tabellen ersätter BO81 som inte längre uppdateras.
hustyp
Flerbostadshus
Flerbostadshus inkluderar både flerbostadshus och övriga hus.
Specialbostäder
Specialbostäder är exempelvis studentbostäder samt specialanpassade bostäder för äldre och funktionshindrade.