Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Färdigställda bostäder i nybyggda hus efter stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240517
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-17
Källa
SCB och Linköpings kommun. Uppdaterad och sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BO91
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Genomgående redovisas uppgifterna enligt nuvarande områdesindelning. Bostäder byggda till och med 1974, då flera olika äldre stadsdelsindelningar i perioder har använts i kommunen, har placerats in i nuvarande stadsdelar. Bostäder byggda på landsbygden särredovisas inte före 1993, utan de bostäder som byggdes mellan 1949 och 1992 redovisas gemensamt som restförda och de ingår också i den totala summan för hela kommunen. Uppgifterna till och med 1962 avser dåvarande Linköpings stad, med tillägg att Kärna församling ingår 1960-1962. Tidsseriebrott 1993. Från och med det året hämtas siffrorna via SCB, äldre uppgifter är sammanställda vid Statistikkontoret i Linköpings kommun. Jämfört med annan statistik om bostadsbyggande kan det därför skilja något kring vilket år som ett objekt är färdigställt. Uppgifterna avser bostäder i nybyggda hus.

Materialet har sekretessgranskats. För de fem senaste åren har låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Låga tal som är äldre än fem år har inte tagits bort.