Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostäder efter stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230424
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-24
Källa
SCB och Statistikkontoret i Linköpings kommun. Uppdaterad och sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BO20
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

För perioden 1970-1984 fördelas bostäderna på landsbygden inte på respektive område, utan de samredovisas i stället under posten restförda. Uppgifterna från år och med 2010 inkluderar även renodlade studentrum i korridorer. För de flesta stadsdelar och tätorter medför detta inte någon större skillnad. De stadsdelar som påverkas tydligast av denna justering om vilka bostäder som ingår i redovisningen är Ryd och Gottfridsberg. Uppgifterna har sekretessgranskats, låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal.
stadsdel
Bostäderna fördelas enligt den stadsdelsindelning som gällt vid respektive tidpunkt. Vid mitten av 1980-talet genomfördes en större förändring av den geografiska indelningen på landsbygden. Bostäderna har av den anledningen inte kunnat fördelas på respektive landsbygdsområde under perioden 1975-1984, utan de redovisas under den perioden bland de restförda.