Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal fritidshus efter stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230424
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-04-24
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FRI58
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Tabellen uppdateras inte årligen.

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten.