Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter basområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 41968 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)


 2. Folkmängd efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 96987 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 180706 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 4. Folkmängd efter tid, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1366017 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, basområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 2043603 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 6. Folkmängd efter basområde, tid och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 126374 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 7. Procentuell fördelning av befolkningen efter basområde, tid och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 177611 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. åldersgrupp: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 8. Folkmängd efter tid, basområde och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 391821 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 9. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, basområde och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 753449 Uppdaterad: 2024-03-15

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2023 (36)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Östergötlands län (291)
  3. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 10. Medelålder efter kön, basområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 69770 Uppdaterad: 2024-03-14

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)


 11. Medelålder efter basområde, härkomst och tid.

  Välj variabler: Storlek: 110552 Uppdaterad: 2024-03-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. härkomst: Utrikes född, Inrikes född, Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt (5)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)


 12. Folkmängd efter basområde, tid och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 35964 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)


 13. Folkmängd efter basområde, tid och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 36401 Uppdaterad: 2024-03-18

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, (2)


 14. Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 84049 Uppdaterad: 2024-03-19

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  3. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, (4)


 15. Folkmängd efter tid, basområde, härkomst och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 913243 Uppdaterad: 2024-03-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 16. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, basområde, härkomst och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 1159179 Uppdaterad: 2024-03-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, (4)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 17. Folkmängd efter tid, basområde, tabelluppgift och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 301819 Uppdaterad: 2024-03-26

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, EU utom Norden, Europa utom EU, ..., Totalt (10)