Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av personer med svensk och utländsk bakgrund efter basområde, tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240319
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-03-19
Källa
SCB (OSDB och Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTL18
Fotnoter

Fotnoter

tabelluppgift
Utländsk bakgrund
Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands.