Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter basområde och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240314
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-03-14
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE89
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats för de fem senaste åren, låga tal som ett och två har för dessa år ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. För äldre uppgifter redovisas även låga tal. Större förändringar i indelningen har bland annat gjorts inför åren 2000, 2016 och 2021. Det har i några få fall även medfört att områden flyttats från en stadsdel till en annan. De redovisade uppgifterna för basområdena har utifrån de senaste indelningsförändringarna 2016 och 2021 reviderats för hela den redovisade perioden.
Uppgifterna avser den 31 december respektive år.