Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, basområde, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230315
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-15
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE92
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Större förändringar i indelningen har bland annat gjorts inför åren 2000, 2016 och 2021. Det har i några få fall även medfört att områden flyttats från en stadsdel till en annan. De redovisade uppgifterna för basområdena har utifrån de senaste indelningsförändringarna 2016 och 2021 reviderats för hela den redovisade perioden.