Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, basområde, härkomst och åldersklass.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

härkomst Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

åldersklass

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230330
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-03-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTL19
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser två olika indelningar. Dels indelningen i inrikes respektive utrikes född samt dels indelningen med svensk eller utländsk bakgrund.
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
härkomst
Tabellen innehåller två separata indelningar. Dels inrikes eller utrikes född, samt dels svensk eller utländsk bakgrund.
härkomst
Utländsk bakgrund
Utländsk bakgrund innebär antingen att personen själv är född utomlands eller att personens båda föräldrar är födda utomlands.