Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsomått efter kön, tid, ohälsomått och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7434 Uppdaterad: 2023-08-14

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  3. ohälsomått: Ohälsotal, Sjuktal, (2)
  4. ålder: 16-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, ..., Totalt 16-64 år (7)


 2. Ohälsomått efter tid, födelseland, ålder, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22981 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 3. Ohälsomått efter tid, bakgrund, ålder, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 17605 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Ohälsomått efter tid, utbildningsnivå, ålder, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36771 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, Totalt (5)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 5. Ohälsomått efter tid, hushållstyp, ålder, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 17298 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 6. Ohälsomått efter tid, upplåtelseform, ålder, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 17320 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 7. Ohälsomått efter tid, ålder, ohälsomått, kön och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 28951 Uppdaterad: 2024-06-03

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. ålder: 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 20-64 år (10)
  3. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. barnförekomst: Har barn i åldern 0-5 år, Utan barn i åldern 0-5 år, Har barn i åldern 0-17 år, Utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga (5)