Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsomått efter tid, ålder, ohälsomått, kön och barnförekomst.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

ålder

Totalt 10 Valda

Sök

ohälsomått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

barnförekomst Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230620
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
oh38
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen i respektive åldersgrupp.

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.
barnförekomst
Avser hemmaboende barn.
Obervera att alla personer är med på två ställen, exempelvis kan en person utan barn i åldern 0-5 år vara med bland dem som har barn i åldern 0-17 år.
ohälsomått
Ohälsotal
Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med antalet personer i respektive åldersgrupp.
Sjukpenningdagar
Visar antalet utbetalda dagar med sjukpenning. Innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.