Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsomått efter kön, tid, ohälsomått och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

ohälsomått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230814
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-14
Källa
Försäkringskassan. Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
oh3
Fotnoter

Fotnoter

Observera att totalvärdet i denna tabell avser befolkningen 16-64 år.

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen 16-64 år

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 resp 21 första dagarna av sjukdomsperioden.

Ohälsotalet beräknas av Försäkringskassan. Försäkringskassan använder sig av ett rullande 12-månaders värde, där beräkningarna baseras på registrerade försäkrade månad för månad som sedan vägs samman till ett värde. Värdet kan därför inte direkt jämföras med SCB:s sätt att beräkna ohälsotalet, då SCB baserar sin beräkning på en ögonblickbild som omfattar befolkningen i åldern 16-64 år vid respektive årsskifte.
tid
Avser december respektive år.
ohälsomått
Ohälsotal
Ersättningar som ingår är Sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar.
Med nettodagar menas att dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en nettodag.
Sjuktal
Ersättningar som ingår är Sjukpenning. Måttet baseras på antalet utbetalda bruttodagar. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjuktalet.
Bruttodagar innebär att alla dagar räknas som en dag oavsett omfattning.