Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsomått efter tid, födelseland, ålder, ohälsomått och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

ohälsomått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240603
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-03
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
oh25
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen i respektive åldersgrupp.

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.

Det av SCB beräknade ohälsotalet skiljer sig något åt från det av Försäkringskassan beräknade ohälsotalet. Försäkringskassan använder sig av ett rullande 12-månaders värde, där beräkningarna baseras på registrerade försäkrade månad för månad som sedan vägs samman till ett värde. SCB baserar däremot sin beräkning på en ögonblickbild som omfattar befolkningen i åldern 16-64 år vid respektive årsskifte. Ohälsotalet beräknat av Försäkringskassan respektive SCB kan därför inte direkt jämföras med varandra, även om de i stort överensstämmer med varandra..
ohälsomått
Ohälsotal
Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med antalet personer i respektive åldersgrupp.
Sjukpenningdagar
Visar antalet utbetalda dagar med sjukpenning. Innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.